Kitos atliekos

Teikiamos paslaugos

Tvarkomos atliekos

Kainoraštyje pateikiamos standartinės atliekų tvarkymo kainos. Tiksli kaina priklauso nuo žaliavų kainos rinkoje, turimų atliekų susidarymo vietoje kokybės, paslaugų apimties ir kitų faktorių.

Eil. Nr.Atliekų pavadinimaiAtliekų tvarkymo kainos
Atliekų turėtojas moka ATC,
EUR/kg (be PVM)
ATC moka Atliekų turėtojui,
EUR/kg (be PVM)
1.Variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
(vandens kiekis ≤ 3 %, PCB ir PCT ne daugiau 50 mg/kg)
0,30
2.Variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
(vandens kiekis > 3 % ≤ 10 %, PCB ir PCT ne daugiau 50 mg/kg)
0,55
3.Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
(tirštas solidolas)
1,30T
4.Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo0,60T
5.Maistinis aliejus**
6.Darbo drabužiai ir tekstilė**
7.Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės,
užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis
(drėgmės kiekis ne didesnis 85%, nikelio ir chromo ne daugiau 8%, vario ir cinko ne daugiau kaip 10%)
0,85T
8.Dažų ir lako atliekos,
kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
(metalinėse ir plastikinėse pakuotėse)
1,30T
9.Dažų ir lako atliekos,
kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
(stiklinėse pakuotėse)
Nepriimama
10.Dažų ar lako šalinimo atliekos,
kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
(metalinėse ir plastikinėse pakuotėse)
1,30T
11.Dažų ar lako šalinimo atliekos,
kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
(stiklinėse pakuotėse)
Nepriimama
12.Kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio25,05
13.Kitos atliekos**

** – kainos derinamos šalių susitarimu;
– atliekos priimamos su pakuote, pakuotės svoris įskaičiuojamas į priėmimo kainą.Vidaus degimo variklių tepalų, degalų, oro įsiurbimo filtrų, transporto priemonių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, nebetinkamų naudoti padangų, švino akumuliatorių bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas (toliau – Atliekos) nurodytomis kainomis surenkame/priimame tik iš fizinių ir juridinių asmenų, kurių veiklos metu susidarė šios atliekos ir kurios nebuvo įvežtos/importuotos į Lietuvos Respubliką bei nebuvo surinktos iš kitų fizinių ir juridinių asmenų.Iš minėtų Atliekų tvarkytojų/surinkėjų šias Atliekas surenkame/priimame tuomet, kai jie užtikrina savo veiklos atitikimą 2013 m. gegužės 20 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-359 nustatytiems reikalavimams.

ATC taiko Atliekų turėtojui mokesčius už šias paslaugas:

  • atvažiavimą pas Atliekų turėtoją surinkti atliekų. ATC teikiamos kiekvieno atvažiavimo paslaugos mokestis sudaro 80,00 EUR +PVM (aštuoniasdešimt eurų, 00 ct.) didžiųjų miestų rajonuose/kituose miestuose arba 40,00 EUR + PVM (keturiasdešimt eurų, 00 ct.) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Marijampolėje.
  • rūšiavimą, jei Atliekų turėtojo perduotos ATC atliekos tinkamai neišrūšiuotos, sumaišytos su kitomis medžiagomis ir (ar) atliekomis. ATC teikiamų rūšiavimo paslaugų mokestis sudaro 0,20 EUR +PVM (dvidešimt eurocentų) už kiekvieną išrūšiuotą kilogramą;
  • prastovą. ATC prastovos paslaugų teikimo mokestis sudaro 50,00 EUR +PVM (penkiasdešimt eurų, 00 ct.) už kiekvieną ATC praleistą valandą, laukiant kol Atliekų turėtojas sudarys tinkamas sąlygas ATC netrukdomai surinkti atliekas.

Pastaba: Atsiskaitymai už paslaugas banko kortelėmis nevykdomi.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių:

33 p. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre ir

34 p. Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai, ir

35 p. Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Informuojame, kad iš įmonių, kurios atveža pavojingąsias atliekas į UAB „Atliekų tvarkymo centras“ veiklos vykdymo vietą, esančią Sandėlių g. 19, Vilniuje, nesilaikant Atliekų tvarkymo taisyklių 33, 34 ir 35 p. reikalavimų, pavojingosios atliekos (pvz: alyvos, filtrai, amortizatoriai, pašluostės, absorbentai, užterštos pakuotės, dažai, lakai, aušinimo ir stabdžių skysčiai ir kt.) nebus priimamos

Turite papildomų klausimų – susisiekite žemiau nurodytais kontaktais.

Įmonės kodas:                    302445137
PVM mokėtojo kodas:      LT100005417818
AB SEB bankas                  LT667044060007826616

Įmonės kodas: 302445137
PVM mokėtojo kodas: LT100005417818
AB SEB bankas LT667044060007826616

Biuro darbo laikas:     I-V     7:00-15:30
Pietų pertrauka:                    11:00-11:30
Atliekų priėmimas:     I-V      7:00-15:00
Pietų pertrauka:                    11:00-11:30

Biuro darbo laikas:
I-V     7:000-15:30
Pietų pertrauka:
11:00-11:30

Atliekų priėmimas:
I-V      7:00-15:00
Pietų pertrauka:
11:00-11:30

© 2023 ATC. Visos teisės saugomos.
Svetainių kūrimas | www.procerus.lt