Vykdant COVID-19 prevenciją ir siekiant, kad atliekų tvarkymo procesas nesustotų, turime visi laikytis papildomų apsaugos priemonių:

• Atvykus į atliekų surinkimo aikštelės teritoriją dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (pvz. veido kaukes, respiratorius, apsauginius veido skydelius) PRIVALOMA!
Prašome laikytis saugaus atstumo bei asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo).
Nesilankykite atliekų surinkimo aikštelėje, jei pagal nustatytas taisykles privalote izoliuotis nuo aplinkinių.

Atkreipiame dėmesį, kad atvykusieji be veido kaukių neaptarnaujami!

Paslaugos

Atliekų surinkimas

Palankiomis sąlygomis ir kainomis visoje Lietuvoje surenkame pavojingas ir nepavojingas atliekas:
(Plačiau…)

Perdirbimas

UAB „Atliekų tvarkymo centras“, vadovaujantis visais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais elektronikos atliekų tvarkymą, naudoja (perdirba) elektros ir elektroninės įrangos atliekas: (Plačiau…)

Antrinių žaliavų pardavimas

Parduodame šias atliekų paruošimo naudoti bei naudojimo (perdirbimo) metu gautas atliekas ir antrines žaliavas: (Plačiau…)

PicMonkey Collage

Atliekos

Visą surenkamų atliekų sąrašą galite rasti čia:
Aptarnaujame surinkimo vietų
6243
Skirtingų atliekų rūšių tvarkome
160
Savivaldybių skaičius kuriose dirbame
60
Galime tvarkyti atliekų t/m
67000

Partneriai