Apie mus

Visoje Lietuvoje vykdome pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimą, pakrovimą ir vežimą. Atliekų tvarkymo paslaugas teikiame įmonėms, organizacijoms, gamintojams, importuotojams, savivaldybėms, regioniniams atliekų tvarkymo centrams, gyventojams bei visiems, kurių veiklos metu ar buityje susidaro atliekos.

Surinktas atliekas rūšiuojame, saugome, paruošiame naudoti (perdirbti), naudojame (perdirbame) ir (ar) perduodame tolimesniam naudojimui (perdirbimui) arba eksportuojame.

Atliekų naudojimo (perdirbimo) metu gautas antrines žaliavas perduodame gamintojams, naujų gaminių gamybai.

Pagrindiniai mūsų veiklos tikslai yra mažinti aplinkos taršą bei tobulinti mūsų sukurtą pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrina tinkamą atliekų perdirbimą bei efektyvų vertingų antrinių žaliavų panaudojimą.

Nuolat tobuliname teikiamas paslaugas, operatyviai ir dinamiškai reaguojame į visų klientų individualius poreikius. Patirtis, bendras tikslas, vieninga komanda bei ryžtingumas padeda mums greitai spręsti visus iškilusius klausimus bei iššūkius.

Savo veikloje vadovaujamės visais aplinkosaugos reikalavimais, turime Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000490, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus Nr. T-V.7-17/2016 ir T-V.2-18/2016, esame registruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR kodas REOBJ0014271) bei įtraukti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, atliekų tvarkytojų sąrašą.

Licencijos

ATC_pavojingu_atlieku_tvarkymo_licencija

Leidimai

ATC_TIPK_leidimas_Vilnius ATC_TIPK_leidimas_Zavisonys

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius spredimas1

Zavisonys sprendimas1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius spredimas2

Zavisonys sprendimas2

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikatai
20001 00