Autoservisų atliekos

Teikiamos paslaugos

Tvarkomos atliekos

Kainoraštyje pateikiamos standartinės atliekų tvarkymo kainos. Tiksli kaina priklauso nuo žaliavų kainos rinkoje, turimų atliekų susidarymo vietoje kokybės, paslaugų apimties ir kitų faktorių.

Eil. Nr. Atliekų pavadinimai Atliekų tvarkymo kainos
Atliekų turėtojas moka ATC,
EUR/kg (be PVM)
ATC moka Atliekų turėtojui,
EUR/kg (be PVM)
1. Variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
(vandens kiekis ≤ 3 %, PCB ir PCT ne daugiau 50 mg/kg)
0,30
2. Variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
(vandens kiekis > 3 % ≤ 10 %, PCB ir PCT ne daugiau 50 mg/kg)
0,55
3. Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
(tirštas solidolas)
1,30T
4. Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 0,60T
5. Plastikai
(automobilių detalės – bamperiai ir posparniai, išskyrus stiklo pluošto bamperius ir posparnius)
0,25
6. Plastikai
0,43
7. Vidaus degimo variklių tepalų filtrai 0,43
8. Vidaus degimo variklių degalų filtrai 0,43
9. Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai 0,43
10. Transporto priemonių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai*** 0,03
11. Švino akumuliatoriai*** 0,30
12. Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai
(galvaniniai elementai ir kt.)
3,80
13. Juodieji metalai (skarda)
(transporto priemonių atliekos)
0,00
14. Juodieji metalai (detalės)***
(transporto priemonių atliekos)
0,03u)
15. Stabdžių trinkelės 0,00
16. Metalinės pakuotės
(statinės, kurių tūris > 150 l)
0,00
17. Metalinės pakuotės,
įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) ir tuščius slėginius konteinerius (aerozolius)
2,65
18. Medinės pakuotės 0,25
19. Spalvotieji metalai (aliuminis)***
(transporto priemonių atliekos)
0,19u)
20. Spalvotieji metalai (aliuminio radiatorių laužas)***
(transporto priemonių atliekos)
0,10u)
21. Nebetinkamos naudoti padangos
(skersmuo iki 1,18 m ir (ar) plotis iki 0,4 m ir vilkikams ar jų priekaboms skirtos padangos)
0,35
22. Nebetinkamų naudoti padangų atliekos
(suplėšytos, supjaustytos ir pan., kurių skersmuo iki 1,18 m ir (ar) plotis iki 0,4 m ir vilkikams ar jų priekaboms skirtų padangų)
0,40
23. Nebetinkamos naudoti padangos
(skersmuo didesnis nei 1,18 m ir (ar) platesnės nei 0,4 m sunkiajai technikai, traktoriams ir pan. skirtos padangos, sveriančios < kaip 3 kg/vnt., pagamintos Rusijoje)
Nepriimama
24. Guma
0,43
25. Stiklas
(transporto priemonių atliekos)
0,43
26. Stabdžių skystis
(mechaninių priemaišų dalelių iki 3 mm ne daugiau kaip 8%, PCB ir PCT ne daugiau kaip 50 mg/kg)
0,85T
27. Aušinamieji skysčiai,
kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų (mechaninių priemaišų dalelių iki 3 mm ne daugiau kaip 8 %, PCB ir PCT ne daugiau kaip 50 mg\kg)
0,85T
28. Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės,
užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis
(drėgmės kiekis ne didesnis 85%, nikelio ir chromo ne daugiau 8%, vario ir cinko ne daugiau kaip 10%)
0,85T
29. Metalinės ir plastikinės pakuotės,
kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos iki 5%
1,30
30. Stiklinės pakuotės,
kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
Nepriimama
31. Dažų ir lako atliekos,
kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
(metalinėse ir plastikinėse pakuotėse)
1,30T
32. Dažų ir lako atliekos,
kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
(stiklinėse pakuotėse)
Nepriimama
33. Dažų ar lako šalinimo atliekos,
kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
(metalinėse ir plastikinėse pakuotėse)
1,30T
34. Dažų ar lako šalinimo atliekos,
kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
(stiklinėse pakuotėse)
Nepriimama
35. Popieriaus ir kartono pakuotės 0,12
36. Plastikinės pakuotės 0,43
37. Metalinės pakuotės 0,00
38. Stiklinės pakuotės 0,25
38. Stiklinės pakuotės 0,25
39. Kitos atliekos **

** – kainos derinamos šalių susitarimu;
***- iš perduodamų atliekų bendros mokėtinos sumos išskaitomas 5 proc. dydžio gyventojų pajamų mokestis;
u) – iš bendro priduoto atliekų svorio išskaičiuojamas užterštumo mokestis – iki 5 proc. nuo kainos;
– atliekos priimamos su pakuote, pakuotės svoris įskaičiuojamas į priėmimo kainą.Vidaus degimo variklių tepalų, degalų, oro įsiurbimo filtrų, transporto priemonių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, nebetinkamų naudoti padangų, švino akumuliatorių bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas (toliau – Atliekos) nurodytomis kainomis surenkame/priimame tik iš fizinių ir juridinių asmenų, kurių veiklos metu susidarė šios atliekos ir kurios nebuvo įvežtos/importuotos į Lietuvos Respubliką bei nebuvo surinktos iš kitų fizinių ir juridinių asmenų.Iš minėtų Atliekų tvarkytojų/surinkėjų šias Atliekas surenkame/priimame tuomet, kai jie užtikrina savo veiklos atitikimą 2013 m. gegužės 20 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-359 nustatytiems reikalavimams.

GPAIS. ATC deklaruoja autoservisų veiklą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) bei veda joje autoservisų veikloje susidarančių atliekų apskaitą. Naudojantis šia Sistema ATC teikia atliekų apskaitos suvestines ir ataskaitas atsakingai institucijai.

ATC taiko Atliekų turėtojui mokesčius už šias paslaugas:

  • atvažiavimą pas Atliekų turėtoją surinkti atliekų. ATC teikiamos kiekvieno atvažiavimo paslaugos mokestis sudaro 80,00 EUR +PVM (aštuoniasdešimt eurų, 00 ct.) didžiųjų miestų rajonuose/kituose miestuose arba 40,00 EUR + PVM (keturiasdešimt eurų, 00 ct.) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Marijampolėje.
  • rūšiavimą, jei Atliekų turėtojo perduotos ATC atliekos tinkamai neišrūšiuotos, sumaišytos su kitomis medžiagomis ir (ar) atliekomis. ATC teikiamų rūšiavimo paslaugų mokestis sudaro 0,20 EUR +PVM (dvidešimt eurocentų) už kiekvieną išrūšiuotą kilogramą;
  • prastovą. ATC prastovos paslaugų teikimo mokestis sudaro 50,00 EUR +PVM (penkiasdešimt eurų, 00 ct.) už kiekvieną ATC praleistą valandą, laukiant kol Atliekų turėtojas sudarys tinkamas sąlygas ATC netrukdomai surinkti atliekas.

pastaba: Atsiskaitymai už paslaugas banko kortelėmis nevykdomi.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių:

33 p. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre ir

34 p. Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai, ir

35 p. Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą,

informuojame, kad iš įmonių, kurios atveža pavojingąsias atliekas į UAB „Atliekų tvarkymo centras“ veiklos vykdymo vietą, esančią Sandėlių g. 19, Vilniuje, nesilaikant Atliekų tvarkymo taisyklių 33, 34 ir 35 p. reikalavimų, pavojingosios atliekos (pvz: alyvos, filtrai, amortizatoriai, pašluostės, absorbentai, užterštos pakuotės, dažai, lakai, aušinimo ir stabdžių skysčiai ir kt.) nebus priimamos

Turite papildomų klausimų – susisiekite žemiau nurodytais kontaktais.

Įmonės kodas:                    302445137
PVM mokėtojo kodas:      LT100005417818
AB SEB bankas                  LT667044060007826616

Įmonės kodas: 302445137
PVM mokėtojo kodas: LT100005417818
AB SEB bankas LT667044060007826616

Biuro darbo laikas:     I-V     7:00-15:30
Pietų pertrauka:                    11:00-11:30
Atliekų priėmimas:     I-V      7:00-15:00
Pietų pertrauka:                    11:00-11:30

Biuro darbo laikas:
I-V     7:000-15:30
Pietų pertrauka:
11:00-11:30

Atliekų priėmimas:
I-V      7:00-15:00
Pietų pertrauka:
11:00-11:30

© 2023 ATC. Visos teisės saugomos.
Svetainių kūrimas | www.procerus.lt