COVID-19

Vykdant COVID-19 prevenciją ir siekiant, kad atliekų tvarkymo procesas nesustotų, turime visi laikytis papildomų apsaugos priemonių:

• Atvykus į atliekų surinkimo aikštelės teritoriją dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (pvz. veido kaukes, respiratorius, apsauginius veido skydelius) PRIVALOMA!
• Prašome laikytis saugaus atstumo bei asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo).
• Nesilankykite atliekų surinkimo aikštelėje, jei pagal nustatytas taisykles privalote izoliuotis nuo aplinkinių.

Atkreipiame dėmesį, kad atvykusieji be veido kaukių neaptarnaujami!