Atliekų sąrašas

Juodasis ir spalvotasis metalo laužas:

Atliekų kodas              Atliekų pavadinimas 

 • 12 01 01     juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
 • 12 01 02     juodųjų metalų dulkes ir daleles
 • 16 01 17     juodieji metalai
 • 17 04 05     geležis ir plienas
 • 19 10 01     geležies ir plieno atliekos
 • 19 12 02     juodieji metalai
 • 02 01 10     metalų atliekos
 • 20 01 40     metalai
 • 17 04 07     metalų mišiniai
 • 17 04 09*   metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis
 • 12 01 03     spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
 • 12 01 04     spalvotųjų metalų dulkes ir daleles
 • 16 01 18     spalvotieji metalai (aliuminis, švinas, cinkas, alavas ir kt.)
 • 17 04 01     varis, bronza, žalvaris
 • 17 04 02     aliuminis
 • 17 04 03     švinas
 • 17 04 04     cinkas
 • 17 04 06     alavas
 • 19 12 03     spalvotieji metalai (aliuminis, švinas, cinkas, alavas ir kt.)
 • 16 02 16    sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (metalo laužas su tauriaisiais metalais)
 • 19 10 02    geležies neturinčios atliekos (metalo laužas su tauriaisiais metalais)
 • 20 01 40     metalai (metalo laužas su tauriaisiais metalais)
Alyvų bei dumblo atliekos:

Atliekų kodas              Atliekų pavadinimas 

 • 08 03 19*   dispersinė alyva
 • 12 01 06*   mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
 • 12 01 07*   mineralinės mašininės alyvos, kuriose nera halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
 • 12 01 08*   mašininės emulsijos, kuriose yra halogenų
 • 12 01 09*   mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų
 • 12 01 10*   sintetinės mašininės alyvos
 • 12 01 19*   lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva
 • 13 01 04*   chlorintosios emulsijos
 • 13 01 05*   nechlorintosios emulsijos
 • 13 01 09*   chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų
 • 13 01 10*   nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų
 • 13 01 11*   sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms
 • 13 01 12*   lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms
 • 13 01 13*   kita hidraulinė alyva
 • 13 02 04*   mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
 • 13 02 05*   mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
 • 13 02 06*   sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
 • 13 02 07*   lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
 • 13 02 08*   kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
 • 13 03 06*   mineralinė chlorintoji izoliacine ir siluma perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01
 • 13 03 07*   mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
 • 13 03 08*   sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
 • 13 03 09*   lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
 • 13 03 10*   izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva
 • 08 04 17*   kanifolijos alyva
 • 02 03 05     nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas
 • 19 08 02     smėliagaudžių atliekos
 • 19 02 06     fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05
 • 13 05 01*   žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos
 • 13 05 02*   naftos produktų/vandens separatorių dumblas
 • 13 05 03*   kolektoriaus dumblas
 • 13 05 06*   naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai
 • 13 05 07*   naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo
 • 13 05 08*   žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai
 • 16 07 08*   atliekos, kuriose yra tepalų
 • 19 02 05*   fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės:

Atliekų kodas              Atliekų pavadinimas 

 • 16 01 04*   eksploatuoti netinkamostransporto priemonės
 • 16 01 06     eksploatuoti netinkamostransporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių
Elektros ir elektroninė įranga, katalizatoriai:

Atliekų kodas              Atliekų pavadinimas 

 • 09 01 10     vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų
 • 09 01 12     vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11
 • 16 02 14     nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13
 • 16 02 16     sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15
 • 16 01 22     kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (elektronika, starteriai, generatoriai, elektriniai varikliai ir pan.)
 • 20 01 36     nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
 • 09 01 11*   vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03
 • 16 02 11*   nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)
 • 16 02 13*   nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09 – 16 02 12
 • 16 02 15*   pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
 • 20 01 23*   nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
 • 20 01 35*   nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių
 • 20 01 21*   dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
 • 16 02 15*   pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos (kabeliai, kuriuose yra alyvos)
 • 17 04 10*   kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų
 • 16 01 99     kitaip neapibrežtos atliekos (laidai ir kabeliai)
 • 16 02 16     sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (laidai ir kabeliai)
 • 17 04 11     kabeliai, nenurodyti 17 04 10
 • 16 08 01     panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (isskyrus 16 08 07)
Baterijos ir akumuliatoriai:

Atliekų kodas              Atliekų pavadinimas 

 • 16 06 04     šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)
 • 16 06 05     kitos baterijos ir akumuliatoriai
 • 20 01 34     baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
 • 16 06 01*   švino akumuliatoriai
 • 16 06 02*   nikelio-kadmio akumuliatoriai
 • 16 06 03*   gyvsidabrio baterijos
 • 16 06 06*   atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai
 • 20 01 33*   baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos
Dažų, lako ir organinių tirpiklių atliekos:

Atliekų kodas              Atliekų pavadinimas 

 • 08 01 12     dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11
 • 08 01 18     dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17
 • 08 01 20     vandens suspencijos, kuriose yra dažų ir lako, nenurodytos 08 01 19
 • 08 03 07     vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų
 • 08 03 08     vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų
 • 08 03 13     dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos
 • 08 03 18     spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17
 • 08 04 10     klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09
 • 08 04 16     vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15
 • 08 01 11*   dažų ir lako, kuriuose yra organiniu tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
 • 08 01 17*   dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitu pavojingų cheminių medžiagų
 • 08 01 19*   vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
 • 08 01 21*   dažų ar lako nuėmiklių atliekos
 • 08 03 12*   dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
 • 08 03 16*   ėsdinimo tirpalu atliekos
 • 08 03 17*   spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
 • 08 04 09*   klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
 • 08 04 11*   klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
 • 08 04 15*   vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
 • 14 06 03*   kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
Kitos atliekos:

Atliekų kodas              Atliekų pavadinimas 

 • 15 02 02*   absorbentai, filtru medziagos (iskaitant kitaip neapibreztus tepalu filtrus), pasluostes, apsauginiai drabuziai, uztersti pavojingomis cheminemis medziagomis
 • 15 02 03     absorbentai, filtru medziagos, pasluostes ir apsauginiai drabuziai, nenurodyti 15 02 02
 • 16 01 03     naudotos padangos
 • 16 01 07*   tepalu filtrai
 • 16 01 21*   pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (kuro filtrai)
 • 16 01 21*   pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (oro filtrai)
 • 16 01 12     stabdziu trinkeles, nenurodytos 16 01 11
 • 16 01 13*   stabdziu skystis
 • 16 01 14*   ausinamieji skysciai, kuriuose yra pavojingu cheminiu medziagu
 • 16 01 15     ausinamieji skysciai, nenurodyti 16 01 14
 • 16 01 21*   pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (amortizatoriai)
 • 16 01 22     kitaip neapibreztos sudedamosios dalys (vairo traukes, sarnyrai, gumos, sedynes ir pan.)
 • 15 01 01     popieriaus ir kartono pakuotes
 • 19 12 01     popierius ir kartonas
 • 20 01 01     popierius ir kartonas
 • 02 01 04     plastiku atliekos (isskyrus pakuote)
 • 12 01 05     plastiko drozles ir nuopjovos
 • 15 01 02     plastikines pakuotes
 • 16 01 19     plastikai
 • 17 02 03     plastikas
 • 19 12 04     plastikai ir guma
 • 20 01 39     plastikai
 • 15 01 03     medines pakuotes
 • 03 01 05     pjuvenos, drozles skiedros, mediena, medienos drozliu plokstes ir fanera, nenurodyti 03 01 04
 • 17 02 01     medis
 • 19 12 07     mediena, nenurodyta 19 12 06
 • 20 01 38     mediena, nenurodyta 20 01 37
 • 03 01 04*   pjuvenos, drozles, skiedros, mediena, medienos drozliu plokstes ir fanera, kuriuose yra pavojingu cheminiu medziagu
 • 19 12 06*   mediena, kurioje yra pavojingu cheminiu medziagu
 • 20 01 37*   mediena, kurioje yra pavojingu cheminiu medziagu
 • 15 01 04     metalines pakuotes
 • 15 01 11*   metalines pakuotes, iskaitant suslegto oro talpyklas, kuriose yra pavojingu kietu poringu risamuju medziagu
 • 15 01 05     kombinuotosios pakuotes
 • 15 01 06     misrios pakuotes
 • 15 01 07     stiklo pakuotes
 • 16 01 20     stiklas
 • 17 02 02     stiklas
 • 19 12 05     stiklas
 • 20 01 02     stiklas
 • 17 02 04*   stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingu cheminiu medziagu arba kurie yra jomis uztersti
 • 15 01 09     pakuotes is tekstiles
 • 15 01 10*   pakuotes, kuriose yra pavojingu cheminiu medziagu likuciu arba kurios yra jomis uzterstos
 • 20 01 25     maistinis atliejus ir riebalai
 • 20 03 07     stambiagabarites atliekos